Taina Botezului

Taina Botezului - cele necesare

Dragi părinţi şi naşi,

Pentru Sfântul Botez aveţi nevoie de :

CERTIFICATUL DE NASTERE AL COPILULUI, dupa care se va elibera CERTIFICATUL DE BOTEZ

· un prosop mare cu care va fi şters pruncul de apa botezului

· o sticluţă de ulei de măsline, care va fi sfinţit pentru ungerea pruncului iar apoi poate fi luat acasă

· o lumânare de botez

· o panglică de 1,5 metri

Botezul este Sfânta Taină prin care omul se naşte din nou din Apă şi din Duh, prin întreita afundare în apă sfinţită, în numele Sfintei Treimi.

Naşterea aceasta trebuie să fie urmată de o creştere duhovnicească, pentru ca omul să se poată bucura de comuniunea cu Dumnezeu încă din viaţa pământească şi în veşnicie.

Botezul se săvârșește de preot sau de episcop, dar în caz de pericol de moarte, pruncul poate fi botezat de un creştin ortodox, turnând apă peste prunc şi rostind cuvintele: Se botează robul lui Dumnezeu (numele) în numele Tatălui, Amin; şi al Fiului, Amin; şi al Sfântului Duh, Amin. Dacă pruncul depăşeşte pericolul, la vremea cuvenită, este adus în Biserică şi se împlineşte rânduiala Botezului fără întreita afundare.

Prima parte din slujba Sfântului Botez o formează lepădările sau exorcismele, când cel ce vine să se boteze stă la intrarea în biserică, întors cu fata la apus ( spre ieşirea din biserică) şi mărturiseşte de trei ori – dacă este matur personal, iar dacă este prunc prin nas – că se leapădă de satana. Cel ce se botează este întors cu fata la răsărit ( spre Sfântul Altar) şi mărturiseşte, tot de trei ori, că se uneste cu Hristos, rostind apoi Crezul – dacă este matur – singur iar dacă este prunc, prin naş.

A doua parte a Botezului o formează sfințirea apei pentru botez, sfinţirea untelemnului adus de familie și turnarea întreită a untdelemnului sfințit în apă.

Apa sfinţită pentru Botez este amestecată cu untdelemnul păcii, ca semn al pregătirii firii pentru naşterea în Hristos.

Cea mai însemnată parte a Botezului o formează întreita afundare a pruncului în apa din cristelniță, pronunţându-se cuvintele: Se botează robul lui Dumnezeu (numele), în numele Tatălui, Amin; şi al Fiului, Amin; şi al Sfântului Duh, Amin.

Aceasta marchează prin afundare-moartea împreună cu Hristos, iar prin ridicarea din apă – Învierea împreună cu Hristos.

În acest moment se aprinde lumânarea botezului, care simbolizează viaţa luminată de lumina lui Hristos. Noul botezat este primit în braţele naşului într-o pânză albă, (numită crismă) şi se îmbracă în haina luminoasă a botezului.

Preotul pecetluieşte apoi trupul noului botezat cu Sfântul şi Marele Mir, rostind : ”Pecetea darului Duhului Sfânt”. Această pecetluire este primirea darurilor Duhului Sfânt în cea de-a doua Sfântă Taină, Mirungerea.

Cel nou botezat împreună cu preotul şi naşul, înconjoară cristelniţa cântând de trei ori « Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi-mbrăcat, Aliluia. »

După citirea Apostolului şi a Evangheliei, pruncul este şters de Sfântul şi Marele Mir, este îmbrăcat şi i se face prima tundere a câtorva fire de păr, ca semn că s-a lepădat de omul cel vechi și s-a îmbrăcat în cel nou. Câteva fire de păr vor fi puse în apa botezului care la sfârşit va fi turnată la temelia bisericii.

După Botez pruncul este împărtăşit şi astfel este membru deplin al Bisericii.

Nașul este părintele sufletesc al celui nou botezat. Prin botez el devine rudă duhovnicească și povăţuitor spre Hristos, fiind coresponsabil împreună cu părinţii, pentru educarea creştină a copilului.

Naşul trebuie să fie un crestin ortodox conştient de credinţa sa şi conştient de responsabilitatea pe care o asumă prin rolul de naş.

Naşul trebuie să ştie pe de rost Mărturisirea de credinţă : CREZUL (vezi mai jos)

Crezul

Cred intru Unul Dumnezeu, Tatal Atottiitorul,
Facatorul cerului si al pamantului, vazutelor tuturor si nevazutelor.
Si intru Unul Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Nascut, Carele din Tatal S-a nascut mai inainte de toti vecii.
Lumina din Lumina,
Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut, iara nu facut;
Cel de o fiinta cu Tatal, prin Carele toate s-au facut;
Carele pentru noi oamenii si pentru a noastra mantuire
S-a pogorat din ceruri si S-a intrupat de la Duhul Sfant si din Maria Fecioara,
Si S-a facut om;
Si S-a rastignit pentru noi in zilele lui Pontiu Pilat si a patimit si S-a ingropat;
Si a inviat a treia zi, dupa Scripturi;
Si S-a inaltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui;
Si iarasi va sa vina cu slava, sa judece viii si mortii,
A caruia imparatie nu va avea sfarsit.
Si intru Duhul Sfant, Domnul de viata Facatorul,
Carele de la Tatal purcede, Cela ce impreuna cu Tatal si cu Fiul este inchinat si slavit,
Carele a grait prin prooroci.
Intru Una, Sfanta, Soborniceasca si Apostoleasca Biserica;
Marturisesc Un Botez, spre iertarea pacatelor;
Astept invierea mortilor;
Si viata veacului ce va sa vie.
Amin!