Causes

archive

Exemple

Slujba Punerii pietrei de temelie de către IPS Andrei, Mitropolitul Clujului

Dragi credincioși, vă așteptăm sâmbătă, 24 iunie 2023, de la ora 19, la Slujba Punerii pietrei de temelie de către IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, pentru noua biserică din cartierul Europa, str. Aleea Azur nr 14.

Read More →
Exemple

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendenta a seminţiei lui Aaron. Naşterea prorocului Ioan s-a petrecut cu şase luni înaintea naşterii lui Iisus. Naşterea sa a fost vestită de către îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu. Pentru că nu va da crezare celor vestite de îngerul Gavriil, Zaharia va rămâne mut pană la punerea numelui fiului său.

Potrivit Sfintei Scripturi, Ioan Botezătorul a săltat în pântecele maicii sale, în momentul în care Elisabeta se întalneşte cu Fecioara Maria atunci când aceasta Îl purta în pântece pe Domnul. Deşi a săltat în pântece, Ioan afirma că “nu-L stia pe Domnul” (Ioan 1, 31). Această mărturisire a lui Ioan este adevărată, căci el nu putea cunoaşte din proprie experienţă că Cel purtat în pântecele Mariei este Fiul lui Dumnezeu.

Răspunsul la intrebarea “Cum ajunge să-L cunoască Sfântul Ioan Botezătorul pe Hristos?”, îl găsim la Evanghelistul Ioan (In 1, 34), care reda mărturia Botezătorului: “Cel ce m-a trimis pe mine să botez cu apa, Acela mi-a spus: Peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi rămânând peste El, Acesta este Cel ce botează cu Duhul Sfant. Şi am văzut şi mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu” (In 1, 33-34).

Sfântul Ioan Botezătorul a început să predice în al cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiu, pe când Pontiu Pilat era procuratorul Iudeii (Luca 3, 1-2). El a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia şi de a-L descoperi pe Acesta şi a-L face cunoscut lui Israel.

Din Evanghelie cunoaştem că Irod, la un ospăţ prilejuit de sărbătorirea zilei de naştere, a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, la cererea Irodiadei. În acea vreme, Sfântul Ioan era întemniţat în castelul lui Irod de la Maherus. Ioan îl mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, care era soţia fratelui său. In ura ei de moarte, Irodiada a sfătuit-o pe Salomeea, fiica ei, care dansase si plăcuse oaspeţilor şi îndeosebi lui Irod, să ceară de la acesta capul Botezatorului ca răsplată.

Read More →
Exemple

Pomenirea morţilor se face sâmbăta deoarece această zi este ziua in care Mântuitorul a stat în mormânt cu trupul, iar cu sufletul S-a pogorât la iad, ca să elibereze din el pe toţi drepţii adormiţi. Această zi premerge duminicii – ziua Invierii – numită şi cea dintăi zi a noii creaţii sau a opta zi, ziua veşniciei.

Simion Florea Marian menşiona in lucrarea “Trilogia vieşii”, “că pe tot parcursul anului, in spaşiul romănesc există 20 de zile de Moşi”. Cuvântul “moşi” vine de la “strămoşi”, si se referă la persoanele trecute la cele veşnice. Cu apelativul “moşi” sunt numiţi nu doar morţii, ci şi principalele sărbători ce le sunt consacrate, precum şi pomenile făcute pentru ei. Din zilele de Moşi amintim: “Moşii de primăvară” (de Macinici), “Moşii de vară” (sămbăta dinaintea Rusaliilor), “Moşii de toamnă” (in prima sămbătă din luna noiembrie), “Moşii de iarnă” (sămbăta dinaintea Duminicii lasatului sec de carne).

Potrivit Sfintei Scripturi, după moarte urmează Judecata particulară, in urma căreia omul ajunge să se împărtăşească fie de fericire, fie de suferinţă, stări date de modul vieţuirii pe pâmănt (unit cu Dumnezeu sau despărţit de El). Aceste stări nu sunt definitive, ele durează până la Judecata Universală, când va avea loc învierea întregului neam omenesc şi când vor avea loc hotărârile finale legate de starea de fericire sau suferinţă. Noi ortodocsii ne rugăm pentru cei morţi, pentru că avem credinţa că prin rugăciunile noastre, sufletul pentru care ne rugăm va ajunge la Judecata universală, intr-o stare mai bună decat aceea cu care s-a despărţit de trup.

Sursa: www.crestinortodox.ro

Read More →
Exemple

Ce este Sfânta Taină a Maslului?

Maslul este Sfânta Taină în care, prin rugăciunile preoţilor si ungerea bolnavului cu untdelemn sfinţit, se împărtăşeşte harul lui Dumnezeu spre tămăduirea celui bolnav.

Ce înseamnă aici boala?

Imbolnăvirea sufletului sau a trupului.

Cum lucrează harul lui Dumnezeu in această Sfănta Taină?

Harul tămăduieşte trupul de slăbiciuni si curătă sufletul de păcate.

De cănd se săvărseste această Sfănta Taină in Biserică?

Din vremea lui Hristos. După porunca lui Hristos, apostolii au mers sa propovăduiască Evanghelia si printre alti oameni, “ungeau cu untdelemn pe multi bolnavi si-i vindecau” (Marcu VI, 13).

Cum s-a transmis săvărşirea acestei Sfinte Taine la episcopi si preoti?

Prin porunca apostolilor. Sfântul Apostol Iacob scrie foarte limpede: “Este cineva bolnav intre voi? Să cheme preotii Bisericii si să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, in numele Domnului. Si rugăciunea credintei va mântui pe cel bolnav si Domnul îl va ridica, si de va fi făcut păcate se vor ierta lui” (Iacob V, 14-15).

Sfânta Taină a Maslului se săvârşeşte numai pentru cei grav bolnavi sau muribunzi?

Nu, aceasta minunată Sfânta Taină se săvârşeşte si acelora care sunt uşor bolnavi.

Sursa: www.crestinortodox.ro

Read More →